zabawa przy stole

Plan dnia

Podstawa prawna:

  • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)
6:00-8:30
Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi i rodzicami, swobodna aktywność dzieci.
Zabawy integracyjne i grupowe w szczególności muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.
8:30-9:00
Czynności higieniczne, śniadanie.
9:00-10:00
Zajęcia dydaktyczne kierowane przez nauczyciela ( zajęcia z poszczególnych obszarów edukacyjnych, długość zajęć uzależniona od grupy wiekowej).
10:00-11:30
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, swobodna aktywność dzieci w formie zabaw tematycznych, zabaw w kącikach zainteresowań, zabawy przy stolikach i na dywanie. Zajęcia dodatkowe .
11:30-12:15
Czynności higieniczne, obiad.
12:15-14:15
Odpoczynek poobiedni - zajęcia wyciszające, kontakt z literaturą, leżakowanie. Swobodna aktywność dzieci nieleżakujących.
14:15-14:45
Czynności higieniczne, podwieczorek.
15:00-17:00
Rożne formy działalności dzieci wykraczające poza Podstawę Programową, zajęcia dodatkowe. Swobodna aktywność dzieci, zabawy w ogrodzie. Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

Skontaktuj się

Adres: ul. Zagórska 60, 42-680 Tarnowskie Góry

Tel: +48 603 135 876
Email: przedszkolemniami@gmail.com

Konto ING: 81 1050 1386 1000 0092 1859 3185