Projekt unijny

NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJE PROJEKT "Przedszkole MNIAMI wyrównuje szanse dzieci." WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH RPO WSL 2014-2020 W RAMACH DZIAŁANIA 11.1.3.

1) Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

2) Planowane efekty:

Doposażenie placówki

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych

Podniesienie kompetencji nauczycieli

3) Wartość projektu 192 300,95 PLN

4) Wkład funduszy europejskich 163 455,80 PLN

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJE PROJEKT "Mniami wspomaga dzieci." WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH RPO WSL 2014-2020 W RAMACH DZIAŁANIA 11.1.3.

1) Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

2) Planowane efekty:

Doposażenie placówki

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych

Podniesienie kompetencji nauczycieli

3) Wartość projektu 197 942,50 PLN

4) Wkład funduszy europejskich 168 251,12 PLN

Skontaktuj się

Adres: ul. Zagórska 60, 42-680 Tarnowskie Góry

Tel: +48 603 135 876
Email: przedszkolemniami@gmail.com

Konto ING: 81 1050 1386 1000 0092 1859 3185