Adaptacja

Pierwsze dni w przedszkolu to często trudny okres dla wielu dzieci. Pierwszy raz spotykają się z nowymi warunkami i zasadami, które różnią się od domowych co powoduje u nich duży stres. Dlatego zachęcamy Państwa do wizyty w naszej placówce ze swoją pociechą i skorzystania z możliwości jakie daje dzień otwarty. Wasze dziecko będzie miało okazję poznać Panie pracujące w naszej placówce, zobaczyć sale, pobawić się z rówieśnikami. Jest to dzień, w którym możecie towarzyszyć dziecku podczas odkrywania przedszkolnego świata. Dzień otwarty ma za zadanie zminimalizować stres. który pojawia się w dniu rozłąki. Ma ułatwić dziecku wejście w przestrzeń, którą poznało w Waszym towarzystwie i w której czuło się bezpiecznie.

Dzień otwarty to, każdy piątek w godzinach od 9.30 do 11.00. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, najpóźniej do czwartku poprzedzającego chęć wizyty w naszej placówce.

Języki

Mały człowiek od samego początku to mała gąbeczka, która chłonie szybko i na długo:) W ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego w MNIAMI język angielski wplatany jest w ciągu dnia.

Judo

Judo to sport, który uczy:

obrony, dyscypliny, szacunku do innych i samego siebie.

Wpływa pozytywnie na rozwój sprawności ruchowej. Rozpoczęcie przygody z judo w wieku przedszkolnym daje szanse na uzyskanie dobrych wyników sportowych.

Rytmika

Istotą zajęć rytmiki jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała. Jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie, realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Zajęcia sensoryczne

Zajęcia sensoryczne to przede wszystkim edukacyjna zabawa, dostarczająca optymalną ilość kontrolowanych wrażeń dotykowych, przedsionkowych i propriocepcyjnych , efektem czego jest kompensacja zaburzonych funkcji zmysłowych.

Zajęcia mają na celu wzmocnienie procesów nerwowych, odpowiedzialnych za określone umiejętności. Odbiór wrażeń dotykowych i proprioceptywnych ma podstawowe znaczenie dla rozwoju percepcji schematu ciała. Wpływa na funkcje motoryczne: koordynacje ruchów, sprawność manualną i lateralizacje, planowanie sekwencji ruchów, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w rozwoju samoobsługi, przyswajaniu technik rysowania i pisania, w posługiwaniu się narzędziami. Układ przedsionkowy pomaga w prawidłowym odbiorze wrażeń przez inne systemy sensoryczne (wzrokowy, słuchowy, proprioceptywny). Ma wpływ na stabilizacje napięcia mięśniowego, utrzymanie równowagi, koordynację, płynność ruchów ciała i ruchów gałek ocznych – a zatem na postawę ciała podczas aktywności ruchowej, oraz przy wykonywaniu zadań przy stole, właściwą sprawność rąk i współpracę między rękami. Znajduje to również odzwierciedlenie w przyswajaniu technik szkolnych, jak również nabywaniu sprawności ruchowej i umiejętności w zakresie samoobsługi.

Skontaktuj się

Adres: ul. Zagórska 60, 42-680 Tarnowskie Góry

Tel: +48 603 135 876
Email: przedszkolemniami@gmail.com

Konto ING: 81 1050 1386 1000 0092 1859 3185