Rytmika

Istotą zajęć rytmiki jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała. Jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie, realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Skontaktuj się

Adres: ul. Zagórska 60, 42-680 Tarnowskie Góry

Tel: +48 603 135 876
Email: przedszkolemniami@gmail.com

Konto ING: 81 1050 1386 1000 0092 1859 3185